Pedagogické přístupy při práci s úzkostnými dětmi webinář - Vysíláme 15. 6. 2022

Kód: 240
990 Kč
Webinář

Webinářem provází Mgr. Ludmila Leinweberová. Odhalíte fungování lidského mozku dítěte ve vztahu k úzkosti. Vysílání proběhne 15. 6. 2022! Webinář trvá 4 vyučovací hodiny.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Projdeme společně příčiny úzkosti – vnitřní a vnější, aspekty současného životního stylu a vlivu rodiny, třídního kolektivu a sebepodceňování. Podíváme se na příznaky a projevy úzkosti v životě dětí, jejich eliminaci – tělesné příznaky, vztahy s vrstevníky, autority, situace ve škole, v rodině i zájmových aktivitách. Získáte příklady z praxe a videoukázky. V rámci úzkosti u dětí se zaměříme na:

  • věkové zvláštnosti
  • individuální přístup
  • vnímání vlastního těla – senzomotorika, smyslové podněty a pomůcky
  • inovativní postupy - zkušenosti ze zahraničí a z naší dlouholeté praxe v oblasti Neurofeedbacku a měření míry napětí
  • vliv práce s dechem u dětí při vypjatých situacích – dechové hříčky, cvičení během dne
  • pozitivní myšlení a jeho vliv na zvládnutí situací
  • podpora sebedůvěry – sebehodnocení, pojmenování a reflexe vlastních pocitů
  • praktické tipy a hříčky, senzomotorické pomůcky
  • hry ve dvojici a malé skupince

Diskuse, zodpovězení otázek, které jsou pokládány písemnou formou v průběhu webináře. Vyhodnocení a návaznost dalších programů. Pedagogičtí pracovníci získají náhled na problematiku úzkosti u dětí.

Webinář lze hradit z fondu DVPP.

 

Číslo akreditace: MSMT- 27848/2019-1-729